دکمه موبایل منو
مردم فارس 15 میلیارد تومان زکات دادند
از ابتدای امسال تاکنون مردم استان فارس ۱۵ میلیارد تومان زکات پرداخت کرده اند.
جمع‌آوری بیش از 12 میلیارد تومان زکات فطره در فارس
امسال بیش از 12 میلیارد تومان زکات فطریه در استان فارس جمع‌آوری شد.
آمادگی ۱۳۰۰ پایگاه شورای زکات برای دریافت فطریه ها و کفارات در فارس
۱۳۰۰ پایگاه ثابت و سیار شورای زکات در فارس آماده دریافت فطریه ها و کفارات مومنان و روزه داران است.
کمیته امداد فارس حائز رتبه نخست جذب اعتبارات اشتغال در کشور
کمیته امداد فارس با جذب 146 میلیارد تومان اعتبار بانکی رتبه نخست اشتغال کمیته امداد امام(ره) را کسب کرد.
اطعام 200 هزار مددجوی کمیته امداد فارس در ماه رمضان
200 هزار مددجوی کمیته امداد فارس تا پایان ماه رمضان اطعام می شوند.
مردم فارس 41 میلیارد تومان زکات پرداختند
مردم استان فارس سال گذشته حدود 41 میلیارد تومان زکات پرداخت کردند.
آشنایی هفت هزار مددجوی فارس با آموزش های فنی و حرفه ای
هفت هزار مددجوی استان فارس با آموزش های فنی و حرفه ای آشنا شدند.
چتر حمایت کمیته امداد بر سر 80 هزار زن سرپرست خانوار فارس
حدود 80 هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد فارس هستند.
جمع آوری 28 میلیارد تومان زکات در فارس
کمیته امداد فارس تا پایان دی ماه، 28 میلیارد تومان زکات واجب جمع آوری کرده است.
امید کودکان نیازمند به 600 پایگاه جشن نیکوکاری فارس
نگاه کودکان نیازمند به دستان پر مهر شما در 600 پایگاه جشن نیکوکاری فارس است.