دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

بذرافشان

محمد بذرافشان

مدیر کل
  • 071-32302850
مهربانیان

بهروز مهربانیان

قائم مقام
  • 071-32305616
بدری

محمد بدری

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 071-32304165
محمد مهدی کارگر

محمد مهدی کارگر

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 071-32349383
سعادت

سید عبدالعلی سعادت

معاون فرهنگی
  • 071-32335817
حسینی

سید علی حسینی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 071-32342312
کیوان

انوشیروان کیوان

معاون اداری و مالی
  • 071-32339448