دکمه موبایل منو

ارتباط با استان

 نشانی : شیراز، خیابان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس
 شماره روابط عمـومی:  071-32305617
 تلفن دبیـرخـانه :  071-32330704  
 صندوق پستی:71347-74794
 پست الکترونیک:  frs@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان