دکمه موبایل منو

ارتباط با استان

 نشانی :  شیراز، خیابان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس
 شماره روابط عمـومی:   15_071-32305610
 تلفن دبیـرخـانه :

  071-32330704

    32305561_071

    32332037_071

 صندوق پستی: 71347-74794
 پست الکترونیک:   frs@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان