برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام/99/5/12

برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام/99/5/12 تاریخ: ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹ هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است با با حضور مدیرکل امداد استان و اعضای این هیئت نخستین نشست خود را آغاز کرد. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام 9
برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام 8
برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام 7
برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام 6
برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام 4
برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام 3
برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام 2
برگزاری نخستین نشست هیئت اندیشه ورز جوان کمیته امداد استان ایلام 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.