نشست مشترک کمیته امداد واداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان پیرامون طرح اطعام حسینی -1399/05/12

نشست مشترک کمیته امداد واداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان پیرامون طرح اطعام حسینی -1399/05/12 تاریخ: ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ نشست مدیران کل کمیته امداد استان گلستان و اداره اوقاف و امورخیریه استان پیرامون بهره مندی از ظرفیت های مشترک برای اطعام نیازمندان با اجرای طرح اطعام حسینی در ماه محرم وصفر برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
همکاری کمیته امداد و اوقاف و امور خیریه استان گلستان در اجرای طرح اطعام حسینی -1399/05/12
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.