سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/07

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/07 تاریخ: ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمان هفتم مرداد جاری در سفر به شهرستان کهنوج و بخش راین به صورت نمادین هشت طرح راهبری شغلی مددجویان کمیته امداد روستای دهکهان این شهرستان را افتتاح و هم چنین از چندین طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد بخش راین بازدید و طرح اشتغال گلخانه ای مددجوی کمیته امداد بخش راین را نیز افتتاح کرد. عکاس:
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 7
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 6
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 5
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 4
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 3
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 2
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.