بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده 1398/03/22

بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده 1398/03/22 تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ مدیر کل امداد فارس در پی وقوع زلزله در شهرستان های گراش، خنج و بیرم، به این مناطق سفر و از منازل آسیب دیده ی مددجویان بازدید کرد. عکاس: روابط عمومی کمیته امداد
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 18
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 17
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 16
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 15
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 14
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 13
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 12
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 10
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 9
بازدید مدیر کل امداد فارس از مناطق زلزله زده استان 1398/3/22 8
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.