افتتاحیه مرکز نیکوکاری کشن 1398/02/20

افتتاحیه مرکز نیکوکاری کشن 1398/02/20 تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مرکز نیکوکاری کشن، دویست و سی امین مرکز نیکوکاری در استان فارس افتتاح شد.اشتغال، پرداخت تسهیلات، مشاوره و مباحث فرهنگی از جمله اقداماتی است که در مراکز نیکوکاری انجام می شود و تمامی این اقدامات در راستای کمک به محرومین است. عکاس: سمیرا مولودی
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 8
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 3
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 1
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 4
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 2
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 6
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 5
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 7
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 9
افتتاح مرکز نیکوکاری کشن شیراز 1398/02/20 10
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.