سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ مدیر کل امداد فارس در سفر خود به شهرستان های زرقان و بیرم، از صدقه دهنده برتر بیرم تقدیر کرد.تفقد و دلجویی از مددجویان، بازدید از طرح اشتغال، افتتاح مرکز نیکوکاری و ... از برنامه های این سفر بود. عکاس: احسان عوض زاده
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 13
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 12
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 11
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 9
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 8
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 7
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 6
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 5
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 4
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های زرقان و بیرم 1398/11/30 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.