سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ مدیر کل امداد فارس در سفر یک روزه به شهرستان فراشبند، ازنقاط محروم این شهرستان بازدید کرد. سرکشی و دلجویی از سالمندان، ایتام و مددجویان، بازدید از طرح های اشتغال و ... از دیگر برنامه های این سفر بود. عکاس: احسان عوض زاده
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 17
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 15
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 14
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 13
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 12
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 10
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 9
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 7
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 6
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان فراشبند 1398/11/29 5
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.