پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شیراز 1398/10/17

پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شیراز 1398/10/17 تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۸ مراسم پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شیراز با حضور حداکثری مردم برگزار شد. عکاس: سمیرا مولودی
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 1
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 2
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 5
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 4
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 3
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 6
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 7
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 9
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 10
پاسداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/17 11
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.