جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25

جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان فارس به همراه معاون اشتغال و خودکفایی با رؤسای بانک های سپه،ملی،رسالت،تجارت،رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، مسکن، صادرات، مهر ایران و کشاورزی در جهت جذب اعتبار و اعطای تسهیلات به مددجویان دیدار و گفتگو کرد.بانک ملی در سال گذشته بیشترین میزان اعتبار را به خود اختصاص داده است. عکاس: مجید نقوی، سمیرا مولودی
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 22
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 21
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 20
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 19
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 18
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 17
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 16
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 15
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 14
جلسات هماهنگی جذب اعتبار با رؤسای بانک های عامل 1398/08/25 13
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.