راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30

راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 تاریخ: ۳ آذر ۱۳۹۸ 30 آبان هزاران نفر از مردم شیراز با حضور در راهپیمایی لبیک به رهبر معظم انقلاب، حمایت از امنیت و اقتدار کشور، بار دیگر با رهبر انقلاب تجدید میثاق کرده و اغتشاشات اخیر را محکوم کردند. عکاس: سمیرا مولودی
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 10
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 11
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 9
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 8
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 1
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 5
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 2
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 3
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 4
راهپیمایی لبیک به فرمان رهبری 1398/08/30 6
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.