اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس 1398/08/20

اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس 1398/08/20 تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ 550 نفر از مادران و دختران مددجوی استان فارس در قالب کاروان زائر اولی (شوق زیارت) به مشهد مقدس اعزام شدند. عکاس: سمیرا مولودی
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 7
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 6
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 2
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 4
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 9
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 1
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 3
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 8
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 10
اعزام 550 مددجوی مادر و دختر به مشهد مقدس1398/08/20 11
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.