میز خدمت دستگاه های اجرایی استان 1398/08/18

میز خدمت دستگاه های اجرایی استان 1398/08/18 تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ چهارمین میز خدمت دستگاه های اجرایی استان در سال 18 آبان ماه با حضور استاندار فارس برگزار شد. عکاس: سمیرا مولودی
میز خدمت دستگاه های اجرایی استان فارس 1398/08/18 5
میز خدمت دستگاه های اجرایی استان فارس 1398/08/18 4
میز خدمت دستگاه های اجرایی استان فارس 1398/08/18 3
میز خدمت دستگاه های اجرایی استان فارس 1398/08/18 7
میز خدمت دستگاه های اجرایی استان فارس 1398/08/18 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.