دکمه موبایل منو

دیدار اعضاء انجمن کوتاه قامتان بلند همت با مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/7/19

دیدار اعضاء انجمن کوتاه قامتان بلند همت با مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/7/19 مدیر و اعضاء انجمن کوتاه قامتان بلند همت 19 مهرماه با سیدمهدی عبادی مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفت و گو کردند. عکاس:
دیدار اعضاء انجمن کوتاه قامتان بلندهمت با مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/7/19 7
دیدار اعضاء انجمن کوتاه قامتان بلندهمت با مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/7/19 6
دیدار اعضاء انجمن کوتاه قامتان بلندهمت با مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/7/19 5
دیدار اعضاء انجمن کوتاه قامتان بلندهمت با مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/7/19 4
دیدار اعضاء انجمن کوتاه قامتان بلندهمت با مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/7/19 3
دیدار اعضاء انجمن کوتاه قامتان بلندهمت با مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 97/7/19 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.